T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADANA / CEYHAN - Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALESİ

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CEYHAN ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TAŞIMACI TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

 

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı okul servis araçlarının tespiti için taşımacıyı tespit komisyonu 14/08/2018 tarihinde saat 10.00’da Okul Müdürü Harun Utangan başkanlığında toplanarak taşıma işleminin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usuller görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.      Okul servis işini yapacak taşımacıyı tespit için okul panolarından ve okulun web sitesinden 03/09/2018 tarihinde duyurunun yapılması

2.      Altı Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Okul ve işletmeye taşınması

3.      Şartname ve eklerinin okul müdürlüğünce verilmesi

4.      Servis işleri

 

2018/2019 eğitim-öğretim yılı 17/09/2018-14/06/2019 tarihleri arasında

 

07:00 ve 17:00 saatleri arasında öğrencilerin ikametgah adreslerinden okula ve 12. Sınıf öğrencilerin ikametgah adreslerinden işletme güzergahlarına yapılacaktır.

 

5.      İstekliler10/09/2018 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar komisyonca istenilen evrakları tutanakla teslim etmek zorundadır.

 

Komisyona teslim edilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

 

Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

 

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

 

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

 

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,     

 

   e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,      

 

  f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 04.09.2018 - Güncelleme: 04.09.2018 11:03 - Görüntülenme: 262
  Beğen | 0  kişi beğendi